ĐỒ ÁN DIGITAL MARKETING

Đây là những đồ án Digital Marketing, thiết kế website được giảng viên của Học viện hướng dẫn cho sinh viên thực hiện từng module môn học và cuối khóa tốt nghiệp với hàng trăm dự án thực tế bao gồm dự án với mức độ khác nhau. Với mục đồ án, giúp các bạn giao lưu và tìm hiểu đồ án Digital trong cộng đồng sinh viên đang học Digital tại Việt Nam