Học Viện Digital Platform Việt Nam thành lập trên nền tảng từ Trường Trung cấp Việt Khoa . Chứng chỉ học viên sau khi tốt nghiệp Có giá trị chứng nhận tại Việt Nam và đối tác tuyển dụng quốc tế.  Học viên sau khi hoàn tất và đạt yêu cầu tốt nghiệp hệ chuyên viên sẽ cấp chứng chỉ/ chứng nhận tốt nghiệp cùng bảng điểm chi tiết.

Văn bằng chuyên viên Digital Marketing

Digital Marketing Professional
Chứng chỉ cấp bởi Học viện Digital Platform Việt Nam